References

 

  1. a) PROPERTY: CITY INSTITUTE FOR GERMANTOLOGY, HOME TREATMENT AND CARE

ADDRESS: Kralja Milutina No. 52

b) 1996 – 1998.
c) Works on reconstruction of attic space and the adaption of the entire facility (works on steel constructions new attic space, oulding works related to the new atticespace, constuctional works on the new section, and constructional and vocational works on the entire building including facade work).

 

   2. a) PROPERTY: CITY INSTITUTE FOR PSIHO-PSIHOLOGICAL DISORDERS AND SPEECH PATHOLOGY

           ADDRESS: Kralja Milutina No.52

b) 1997 – 1998.
c) Works on reconstruction of the entire facility

 

   3. a) PROPERTY: ORTHODOX CHURCH

           PLACE: Veliki Mokri Lug

b) 1996-1997.
c) Construction of new building (constructional works)

 

   4. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

           ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 1997.
c) Works on reconstruction the existing roof on the square of the JNA

 

   5. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "BANOVO BRDO"

           ADDRESS: Požeška

b) 1997.
c) Works on adaption of the building

 

   6. a) PROPERTY: PANČEVO REFINERY


b) 1997.
c) Repair works to the pool for water for firefighting

 

   7. a) PROPERTY: INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH OF SERBIA

           ADDRESS: Dr Subotića No.6

b) 1998 – 1999.
c) Works on adaption of the building

 

   8. a) PROPERTY: FAMMILY HOUSE JEVROSIMOVIĆ

           ADDRESS: Kralja Vladimira No.9

b) 1998 – 1999.
c) Works on the constuction of a new building (constructional works, constuctional and vocational works, installation works)

 

   9. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "BOLJEVCI"

            PLACE: Boljevci

b) 1999.
c) Works on the pitcled roof over existing flat roof renovation of the entire facility

 

 10. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

           ADDRESS: Šilerova No.8

b) 1999.
c) Works on the adaptation of the department of gynecology and physiotherapy

 

 11. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "VRAČAR"

           ADDRESS: Ivana Milutinovića No.15

b) 1997 – 1999.
c) Works on the pitched roof over existing and adaption of the entire building

 

 12. a) PROPERTY: FOUNDRY RALJA


b) 1999.
c) Repair works on the roof of the production hall of the foundry Ralja

 

  13. a) PROPERTY: FAMMILY HOUSE NIKOLIĆ

            PLACE: Veliki Mokri Lug

b) 1999 – 2000.
c) Construction of a new building (constructional works, constructional and vocational works, installation works)

 

  14. a) PROPERTY: FAMMILY HOUSE

            ADDRESS: Veselina Masleše No.46

b) 1999 – 2000.
c) Works of the demolition of existing building and construction of a new one (constructional works, constructional and vocational works, installation works)

 

 15. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR VOŽDOVAC


b) 1998 – 1999.
c) Works on recontruction of toilets

 

 16. a) PROPERTY: "DUNAV OSIGURANjE"

           ADDRESS: Goce Delčeva No.46

b) 2000.
c) Works on adaption of space in the building

 

 17. a) PROPERTY: HOTEL "JUGOSLAVIA", TEHNICAL INSPECTION COMPANY "DUNAV"

 

b) 2000.
c) Works on adaption of space

 

 18. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "VRAČAR"

           ADDRESS: Ivana Milutinovića No.15

b) 2000-2001
c) Works on adaption of space, constructional and vocational works

 

 19. a)PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

          ADDRESS: Toplička No.8

b) 2001.
c) Works on the reconstruction of the roof, as and the adaption of space, gardening and reconstruction of the tence

 

 20. a) PROPERTY: JU BANK ZAJEČAR

 

b) 2000.
c) Roof repairs

 

 21. a) PROPERTY: DENTALI FACTORY "GALENIKA"'

 

b) 2000.
c) Roof repairs

 

 22. a) PROPERTY: ROOF ABOVE THE APARTMENT

          ADDRESS: Stojana aralice No.22

b) 1999.
c) Roof repairs and tin works

 

 23. a) PROPERTY: WATERPROOFING FLAT ROOFS

           ADDRESS: Partizanskoj No.25

b) 1999.
c) Roof repairs and tin works

 

 24. a) PROPERTY: ROOF ABOVE THE APARTMENT

           ADDRESS: Lenjinov Bulevar No.195

b) 2000.
c) Roof repairs and tin works

 

 25. a)PROPERTY: APARTMENT

ADDRESS: Luja Adamiča No.1

b) 2000.
c) Repairs to the apartment and works on waterproofing wet knof

 

 26. a)PROPERTY: APARTMENT

ADDRESS: Stojana Aralice No.24

b) 2000.
c) Repairs to the apartment and works on waterproofing wet knof

 

 27. a)PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Šilerova

b) 2001.
c) Works on waking roof insulation

 

 28. a) PROPERTY: "AUTO NENA"

 PLACE: BELGRADE

b) 2002.
c) Roof repair orthopedic hospital Banjica

 

 29. a) PROPERTY: ''DUNAV GROUP'' DUNAV OSIGURANJE

ADDRESS: Kolarčevoj No.7

b) 2002.
c) Adaptation wet knot

 

 30. a) OBJEKAT: KARITAS JUGOSLAVIJA

ADDRESS: Višegradska No.23

b) 2002.g.
c) Betoniranje sportskog terena PTT škole

 

 31. a) OBJEKAT: ''GRAFO MARKET''

ADDRESS: 20. oktobra No.43-b

b) 2002.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi

 

 32. a) PROPERTY: ''DUNAV OSIGURANJE''

ADDRESS: Makedonska No.4

b) 2002.g.
c) Radovi u pasažu zgrade

 

 33. a) PROPERTY: ''DUNAV OSIGURANJE''

b) 2003.g.
c) Radovi na rekonstrukciji parking prostora  u okviru zgrade ''Košum''

 

 34. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: 29. novembra No.107

b) 2003.g.
c) Radovi na sanaciji i adaptaciji sanitarnog čvora u Birou načelnika

 

 35. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

 

b) 2003.g.
c) Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova OUP Savski venac

 

 35. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: 29. Nvembra No.107

b) 2003.g.
c) Radovi na sređivanju sanitarnih čvorova i pritvorske jedinice OUP Zvezdara

 

 36. a) PROPERTY: ''DUNAV OSIGURANJE''

ADDRESS: Makedonska No.4              

b) 2003.g.
c) Radovi na izradi kancelarijskog prostora u DMB Rakovica za potrebe ''Dunav osiguranja''

 

 37. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: 29. Novembar No.107

b) 2003.g
c) Radovi u autoradionici u ul.Cvijićevoj

 

 38. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: 29. Novembar No.107

b) 2003.g.
c) Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova u delu objekta UKP

 

  39. a) OBJEKAT: TPC ''DELTATEKS''

MESTO:Vidikovac

b) 2003.
Izgrađeno u fazama:
I faza
II faza
III faza
IV faza
V faza
c) Izgradnja novog objekta i stavljanje pod krov

 

40. a) PROPERTY: ''DUNAV OSIGURANJE''

ADDRESS: Makedonska No.4

b) 2003.g.
c) Radovi na objektu za tehnički pregled vozila u Sopotu

 

41. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: 29. Novembra No.107

b) 2004.
c) Radovi na sanaciji i adaptaciji sportske sale u šalter salu

 

42. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2004
c) Sanacija i rekonstrukcija upravne zgrade

 

44. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2004.
c) Radovi na pokrivanju krovne terase iznad službe ginekologije

 

 45.a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2004.
c) Sanacija krovne terase iznad svečane sale

 

46. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade  Končara No.46

b) 2004.
c) Pokrivanje krovne terase iznad ulaznog hola i dela laboratorije

 

47. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2004.
c) Sanacija krova iznad dečijeg odeljenja

 

48. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2004.
c) Sanacija krova iznad III sprata DZ

49. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.10

b) 2004.
c) Sanacija konstrukcije nadstrešnice OUP Savski venac

 

50. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2004.
c) Sanacija i zamena fasadne stolarije na objektu u ul. Mije Kovačevića

 

51. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.10

b) 2004.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji pritvora i pratećeg sanitarnog čvora OUP-a Voždovac

 

52. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2004.
c) Sanacija krova iznad dela laboratorije i dispanzera za dijabetes

 

53. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2004/05
c) Građevinsko-zanatski, elektro i mašinski radovi na sanaciji i adaptaciji prostora I i III sprata

 

54. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2005.
c) Građevin.zanatski, instalater. i enterijerski radovi – Dežurna služba

 

55. a) STAMBENI OBJEKAT

ADDRESS: Hadži Prodanovoj No.15

b) 2005/06.
c) spratnosti Su+P+5+Pk ukupne BRGP 2174,83 m²

 

56. a) PROPERTY: ''DUNAV OSIGURANJE''

ADDRESS: Makedonska No.4

b) 2004/05
c) Radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog prostora Kompanije u ul.Maršala Birjuzova No.3

 

57. a) OBJEKAT: GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

ADDRESS: B.d.Stefana   54

b) 2005.
c) Radovi na zatvaranju povučene krovne terase na VII spratu poslovne zgrade

 

58. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2005.
c) Radovi na zameni dotrajalih prozora u delu objekta u kome se nalazi Uprava kriminalističke policije SUP-a Beograd                  

59. a) OBJEKAT: DOM ZDRAVLJA ''VRAČAR''

ADDRESS: Bojanska No.16

b) 2005
c) Radovi na izradi hidroizolacije na ravnoj krovnoj terasi poslovne zgrade

 

60. a) POPOVIĆ BOŽIDAR I NEDELJKOVIĆ IVAN

ADDRESS: Mickijevićeva No.17

b) 2005.
c) Građevinski radovi na novom objektu

 

61. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinsko-zanatski radovi na odeljenju Patronaže i WC –a na III spratu na Trgu JNA 7

 

62. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinski i građevinsko-zanatski radovi – premeštanje kartoteke na objektu ZS Batajnica

 

63. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinski, građevinsko-zanatski radovi, vodovoda i kanalizacije i elektro radovi u ZS Batajnica

 

64. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005
c) Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na delomičnoj sanaciji sanitarnih čvorova, unutrašnjeg stepeništa i na izradi šalterskog pulta u ZS Batajnica

 

65. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinsko-zanatski radovi na objektu ZS Bečmen

 

66. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinsko-zanatski radovi na objektu ZS Bečmen

 

67. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinsko-zanatski radovi na objektu ZS Ugrinovci

 

68. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2005.
c) Građevinsko.zanatski radovi na objektu ZS Batajnica

 

69. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Limarski radovi na sanaciji krova Farbare

 

70. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Rekonstrukcija mašinskih instalacija Farbare

 

71.  a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Rekonstrukcija elektroinstalacija Farbare

 

72.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Bravarski radovi na zameni protivpožarnih i rekonstrukciji garažnih vrata Farbare

 

73.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Sanacija krova pripremnog odeljenja Farbare

 

74.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c) Popravci ventilatora za potrebe Farbare

 

75.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2005.
c)  Građ.zanat.radovi na rekonstrukciji Farbare

 

76. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2006.
c) Zamena fasadne stolarije  u prostorijama Medicine rada na Trgu JNA       

 

77.a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2006.
c) Sanacija podova, zamena zidne keramike, farbanje unutrašnje stolar. I delImična rekonstrukcija elektroinstalacija – Medicina rada, Trg JNA

 

78.a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2006.
c) Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na sanaciji i adaptaciji objekta DZ ''Zemun'', Avijatičarski trg No.7

 

79. a) OBJEKAT. MUP SRBIJE

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2006.
c) Izrada zastakljene aluminijumske pregrade na prijavnici i vratima ulaznog hola u ul.Savska No.35

 

80.a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2006.
c) Sanacija i adaptacija prostorija previjališta u DZ ''Zemun''

 

81. a) OBJEKAT. MUP SRBIJE

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2006.
c) Adaptacija garažnog prostora u PS Zvezdara

 

82. a) PROPERTY: HOME OF HEALTH "ZEMUN"

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2006.
c) Građevinski zanatski i instalaterski radovi na sanaciji čekaonice opšte medicine

 

83. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Radovi na sanaciji dela limenog krova na objektu Auto baza ''Voždovac''

 

84.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji i sanaciji sanitarnog čvora i ulaznog hodnika sa šalterima za potrebe fekalne službe             

 

85. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c)  Keramičarski radovi na sanaciji i adaptaciji servisa za pranje teških vozila   

         

86. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na formiranju kabine sa peskiranje za potrebe farbare u pogonu fekalije

 

87.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Građevinsko-zanatski i keramičarski radovi na rekonstrukciji i sanaciji kanala u Mehaničarskoj radionici

 

88.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Bravarski radovi na sanaciji i adaptaciji servisa za pranje teških vozila            

 

89.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Radovi na sanaciji elektroinstalacija na izradi spuštenog plafona u servisu za pranje t. vozila

 

90. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Radovi na izradi elektroinstalacija u radnim kanalima, zameni oštećene ograde i drvenih prizmi pored kanala u mehaničarskoj radionici    

         

91. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Radovi na zameni olučnih vertikala, dotrajalih vijaka i gitovanju svetlarnika na krovu radionice auto baze ''Voždovac''          

   

92.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji prostorije za vozače, kancelarije i mokrog čvora ispod stepeništa u Upravnoj zgradi             

  

93.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Sanacija limenog krova mehaničarske radionice

 

94. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2006.g.
c) Radovi na instalaciji grtejanja u direkciji  Servisu za pranje vozila

 

95. a) OBJEKAT. MUP SRBIJE

ADDRESS: Bulevar despota Stefana vr.107

b) 2006.
c) Izrada hidroizolacije dela ravnog krova PS Palilula

 

96. a) OBJEKAT. DOM ZDRAVLJA ''VRAČAR''

ADDRESS: Bojanska No.16

b) 2006.
c) Sanacija prohodna krovne terase iznad garažnog prostora

 

97. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007
c) Sanacija nadstrešnice na pumpi u AB ''Voždovac''

 

98. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Rekonstrukcija i sanacija stepeništa u Upravnoj zgradi

 

99. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji sanitarnih čvorova i hodnika na spratu upravne zgrade

 

100. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Radovi na sanaciji betonske podloge i na izradi industrijskog poda u servisu za pranje teških vozila

 

101. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c)  Radovi na zameni dotrajalih razvodnih ormana i elektroinstalacije u okviru servisa za pranje teških vozila

 

102 a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji postojećih WC-a i dela hodnika kod službe knjigovodostva

 

103. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c)  Izrada horizontalne hidroizolacije u prizemlju  Upravne zgrade

 

104 a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Sanacija sanitarnih čvorova i kancelarija u okviru službe kontrole naplate

 

105. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Rekonstrukcija radijatorskog parnog grejanja i elektroinstalacija u delu prizemlja i sprata upravne zgrade

 

106 a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Molersko-farbarski radovi u delu prizemlja i sprata Upravne zgrade        

 

107 a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Podopolagački radovi u delu prizemlja Upravne zgrade      

        

108 a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji horizontalne hidroizolaciji na stambenom objektu u krugu pogona ''Zemun''         

 

109a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Radovi na izradi horizontalne hidroizolacije zidova u objektu Pravnog sektora 

 

110. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Mašinski i elektroradovi na izradi unutrašnjih grejnih instalacija i grejne elektro podstanice u stambenom objektu pogona ''Zemun''            

   

111. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007
c) Fasaderski radovi na stambenom objektu u krugu pogona ''Zemun''           

     

112. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2007.
c) Građ.zanat.radovi na formiranju prostorija za spremačice na spratu Mehaničarske radionice

 

113. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS :Bulevar despota Stefana No.107

b) 2007.
c) Građevinsko-zanatski, elektro i mašinski radovi na prenameni prostora magacina u šalter salu PS Sopot

 

114. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS :Bulevar despota Stefana No.107

b) 2007.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji prodora vode u podrumske prostorija PS Palilula

 

 115.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS :Bulevar despota Stefana No.107

b) 2007.
c ) Osposobljavanje plovnog pristana za vatrog.brod ''Vatrogasac''

 

 116.a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

ADDRESS: Mije Kovačevića No.4

b) 2008.g.
c) Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na sanaciji i adaptaciji objekta pravnog  sektora i pratećih službi

 

 117.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2008.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi u dežurnoj službi PS Voždovac

 

 118.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2008.g.
c) Sanacija fasade

 

119. a) OBJEKAT: DZ ''VRAČAR''

ADDRESS: Bojanska No.16

b) 2009.g.
c) Građevinsko-zanatski (podopolagački) radovi

 

120. a) DOM ZDRAVLJA ''VRAČAR''

ADDRESS: Bojanska No.16

b) 2009.
c) Građ.zanatski i instalaterski radovi u delu prostorija za fizikalnu terapiju (vodeno kupatilo)

 

121.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Kneza Miloša 103

b) 2010.g.
c) Isporuka i  montaža dizel električnog agregata za potrebe PO Surčin

 

122.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Kneza Miloša 103             

b) 2010.g. (2.620.740,47)
c) Građevinski radovi na pripremi lokacije za izgradnju novog objekta Policijske stanice Ub

 

123.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Kneza Miloša 103

b) 2010.g. 

c) Rekonstrukcija i dogradnja objekta PO Surčin

 

124.a) OBJEKAT: PD ''TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC''

MESTO: Kostolac

b) 2010.g.
c) Betoniranje platoa sa montažom postojeće čelične konstrukcije na nadstrešnicu

 

125.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar despota Stefana 107

b) 2010. g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na uređenju pojedinih prostorija upravnih poslova i šalter sale u objektu PS Voždovac

 

126. a) OBJEKAT: DZ ''ZEMUN''

ADDRESS: Rade Končara No.46

b) 2010.g.
c) Adaptacija i sanacija zdravstvene stanice ''Dobanovci''

 

127.a) OBJEKAT: PD ''TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC'' DOO

 

b) 2010.g.
c) Radovi na sanaciji trafostanice RUD 1 i RUD 2

 

128.a) OBJEKAT: PD ''TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC'' DOO

 

b) 2010.
c) Građevinski radovi na kopu ''Drmno'' (Izrada skladišta, izrada magacinskog prostora za jako zapaljive materije, izrada samorazlivajućeg poda i izrada ograde sa kapijom)

 

129.a) OBJEKAT: PD ''TERMOELEKTRANE i KOPOVI KOSTOLAC'' DOO

 

b) 2010.g.
c) Radovi na sređivanju centralne arhive i arhive za pravne i opšte poslove

 

130.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića No.104

b) 2011.g
c) Građevinsko-zanatski radovi za formiranje kancelarijskog prostora u objektu SBPOK ''Caričin grad'' – Makiš, za potrebe MUP-a

 

131.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića No.104

b) 2011.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji mokrih čvorova u garaži i teretani u objektu SIV-2, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

 

132.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića No.104

b) 2011.g.
c) Građevinsko-zanatski i elektro radovi na izradi kućice za pse i priprema lokacije i elektroradova u objektu Žandarmerije u Rakovici za potrebe MUP-a

 

133.a) OBJEKAT: DZ ''Zemun''

ADDRESS: Avijatičarski trg 2, Zemun

b) 2011.g.
c) Sanacija i adaptacija objekta II sprata, desno krilo, prostor koji su koristili zakupci ''Dobrići''

 

134.a) OBJEKAT: GRAĐEVINSKI FAKULTET

ADDRESS: Bulevar kralja Aleksandra 73

b) 2011.
c) Parketarski i stolarski radovi u amfiteatru 225 Građevin.fakultet

 

135.a) OBJEKAT: GRAĐEVINSKI FAKULTET

ADDRESS: Bulevar kralja Aleksandra 73

b) 2011.
c) Restauracija klupa i izrada nove katedre u amfiteatru 225

 

136.a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

          ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića No.104

b) 2011.
c) Ugradnja PVC stolarije na objektu vatrogasno-spasilačke jedinice u Ljuboviji

137 a) OBJEKAT : MUP SRBIJE

           ADDRESS: Bulevar despota Stefana No.107

b) 2011.g
c) Zaštita tipskog prenosnog kontejnera u Policijskoj brigadi u ul.Surčinski put No.2

138 a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

           ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića  No.104

b) 2011.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji dela krovnih pokrivača i uređenju boksova za smeštaj pasa u PB u ul.Surčinski put No.2

 

139.a)PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

          ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića  No.104

b) 2011.
c) Sanacija dela krovnih pokrivača i uređenje boksova za smeštaj pasa u PS u ul.Surčinski put No.2

140 a) POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT

           ADDRESS: Vojvode Stepe No.79

b) 2011.
c) spratnosti Su+P+5+Pk ukupne BRGP 2174,83 m²

 

141. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

            ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića  No.104

b) 2012.g.
c) Građevinsko.zanatski radovi na sanaciji sanitarnih čvorova u objektu PS Palilula

 

142. a) OBJEKAT: DZ ''ZEMUN''

            ADDRESS: Rada Končara No.46, Zemun

b) 2012.g.
c) Molersko-farbarski radovi u Dispanzeru za mentalno zdravlje dece i omladine i Savetovalištu za decu i omladinu, Toplička No.8 i podopolagački radovi u glavnom objektu DZ u Zemunu

 

143. a) OBJEKAT: DZ ''ZEMUN''

            ADDRESS: Rada Končara No.46, Zemun

b) 2012.g.
c) Radovi na prepokrivanju krova i zameni krovnih prozora u Z.A. za mentalno zdravlje, Lazara Savatića 3a i sanacija i prepokrivanje krova u Z.S. Batajnica

 

144.  a) OBJEKAT: TE ''KOSTOLAC'', Nikole Tesle No.5-7, Kostolac

b) 2012.g.
c) Radovi na sanaciji crkve u Starom Kostolcu

145.  a) OBJEKAT: TE ''KOSTOLAC''

             ADDRESS: Nikole Tesle No.5-7, Kostolac

b) 2012.g.
c) Radovi na sanaciji crkve Sveti Georgije u Strom Kostolcu

146.  a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

             ADDRESS: Bulevar Zorana Đinđića br,104

b) 2012.g.
c) Građevisko-zanatski radovi na sanaciji i rekonstrukciji  mokrog čvora u objektu PB u ul.Trebevićkoj No.12

 

147.  a) OBJEKAT: DZ ''ZEMUN''

             ADDRESS: Rada Končara No.46, Zemun

b) 2013.g.
c) Zamena dela kanal.mreže, vodov.i hidrantske mreže, mreže grejanja i ventila

 

148. a) OBJEKAT: OŠ ''MIROSLAV ANTIĆ''

            ADDRESS: Crveno barjače No.6, Beograd

b) 2013.g.
c) Sanacija sanitarnih čvorova

 

149. a) STAMBENI OBJEKAT

            ADDRESS: Mokroluškoj 25A

b) 2013/2014 .god.
c) spratnosti P+2+Pk bruto građevinske površine od 798,69m²

 

150. a) OBJEKAT: DZ ''ZEMUN''

            ADDRESS: Rada Konlara No.46, Zemun

b) 2014.g.
c) Građevinsko-zanatski radovi na održavanju objekata u 2014.god.

 

151. a) OBJEKAT: PREDŠKOLSKA USTANOVA "Dr Sima Milošević"

           MESTO: Zemun

b) 2014.g.
c) Tekuće popravke i održavanje zgrada za 2014.god.

 

152. a) OBJEKAT: JKP ''GRADSKA ČISTOĆA''

            ADDRESS: Mije Kovačevića No. 4

b) 2014.g.
c) Radovi na popravci olučnih odvoda na radionici pogona "Voždovac"

 

153. a) OBJEKAT: DZ"VRAČAR"

            ADDRESS: Bojanska 16

b) 2014.
c) Radovi na zameni dotrajalih kišnih vertikala

 

154. a) OBJEKAT"DELTATEKS"

            ADDRESS: Pilota Mihajla Petrovića No.8

b) 2015.god.
c)radovi na renoviranju lokala

 

155. a) PROPERTY: MINISTRY OF INTERIOR OF SERBIA

            ADDRESS:Bulevar Zorana Đinđića No.104

b) 2015.g.
c) Radovi na sanaciji dela hidroizolacije krova Autoradionice u Cvijićevoj bb